Tag archieven: stadsverwarming

Van Hooijdonk beweerde nog meer dat niet klopt

Wethouder van Hooijdonk heeft nu per brief toegegeven dat ze m.b.t. de pelletkachel voor de Kromhoutkazerne niet de waarheid heeft gesproken. Maar tijdens de zelfde commissievergadering heeft ze nog meer dingen beweerd die niet kloppen. Het gaat daarbij om de interpretatie van een uitspraak van de Raad van State. Tijdens de commissievergadering zei ze daarover:

Maar in de bewuste uitspraak staat:

en verderop onder 2.7.1:

Hieruit blijkt duidelijk dat de Raad van State vond dat de kwaliteitsverklaring niet behoefde te worden geaccepteerd juist omdat de gemeente Nieuwegein wilde vasthouden aan de rendementswaarde van 1,1 in plaats van de hogere waarde die in de kwaliteitsverklaring stond.
De wethouder blijft dus ook nu weer beweren dat ze de verklaring niet kan weigeren terwijl de Raad van State heeft geoordeeld dat dat wel kan.

Uitleg

Voor nieuwbouw woningen moet er een zgn. BENG (voorheen EPC) berekening gemaakt worden. In het geval er stadsverwarming wordt toegepast mag er van de gemeente Utrecht gerekend worden met de (hogere) rendementswaarde die in de kwaliteitsverklaring van Eneco staat. Doordat er gerekend wordt met deze hogere waarde betekent het dat er minder energiebesparende maatregelen hoeven worden toegepast. En dat betekent weer een 50% hogere CO2 uitstoot per woning en ook flink hogere woonlasten voor de bewoners. Meer lezen: zie hier.