Gratis friet voor koopzondag

dscn0462

lange rij voor gratis friet op Vredenburg

De verruiming van de koopzondag levert de winkels nog niet veel extra omzet op. Eerder schreef de Binnenstadskrant en de Telegraaf hier ook al over. Volgens de website koopzondagsluiting.nl blijven er tijdens de extra koopzondagen in de oude binnenstad zeker 200 winkels gesloten. De doorgaans drukbezochte parkeergarage van de Bijenkorf is lang niet vol. dscn0461In de winkels die wel open zijn, zijn maar weinig klanten te zien. Om dit keer toch nog wat volk te trekken werden er afgelopen zondag bij 3 filialen van snackbar Manneke Pis duizenden gratis zakken friet uitgedeeld.

koopzondagsluiting.nl

Op deze website staan de winkels vermeld die te kennen hebben gegeven geen gebruik te maken van de verruiming van de koopzondagen. Inmiddels hebben al enkele tientallen winkels uit de oude binnenstad zich hiervoor aangemeld.

 

 

Is het hier oorlog ?

dscn0450

Manifestatie Amelisweerd

Op maandag 8 april debatteert de Tweede Kamer met minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu over de verbreding van de A27 bij Amelisweerd. Daarom organiseren de Vrienden van Amelisweerd en het Kracht van Utrecht-initiatief zondag 7 april een grote manifestatie in Amelisweerd, 14 uur bij Oud-Amelisweerd/Veldkeuken.

De minister wil 1 miljard Euro uitgeven aan een onnodige verbreding van de A27 bij Amelisweerd. En dat in deze tijd van bezuinigingen. Die verbreding is onnodig want de huidige snelweg bij Amelisweerd is nooit een oorzaak van files. En zal dat de komende vier jaar ook niet worden. Door de verbreding wordt de snelweg 14 rijstroken breed. Dat kom je nergens in Nederland tegen. Het breedste stukje snelweg juist in het druk bezocht natuur- en recreatiegebied Amelisweerd langs dicht bevolkte woonwijken aan de oostkant van de stad.

Hoe komt het toch dat deze minister zo hardnekkig vast houdt aan haar plan zoveel geld uit te geven voor de oplossing van een probleem dat er helemaal niet is? Amelisweerd komt niet voor in de filetop-50. Net deze week lazen we het weer: De filezwaarte is voor Utrecht nu terug op het niveau van 2006. Er is helemaal geen noodzaak om de weg te verbreden en aanstaande maandag een besluit door te drukken.

Er zijn al veel kabinetsplannen bijgesteld en wij roepen het kabinet op om ook dit plan te herzien. Onderstaande organisaties roepen Diederik Samsom op als partijleider van de PvdA te laten zien dat milieu/leefbaarheid een speerpunt is binnen de partij. Amelisweerd is een toetssteen voor het milieubeleid voor PvdA en dit kabinet.

Europese inspraakronde lucht

De Europese normen voor luchtkwaliteit waar ook Nederland zich aan moet houden, worden in Brussel bepaald. De huidige normen gelden nog tot 1 januari 2015. Dit jaar wordt er een besluit genomen over de normen voor daarna. De huidige normen zijn slapper dan wij, en ook de Wereldgezondheidsorganisatie, gezond vinden. Het moet dus veel strenger. Nu is de kans om dat aan de EU te laten weten! De EU heeft een inspraakronde opgezet, juist om van burgers te horen wat zij vinden. Grijp deze kans en vul de enquete in.

Lees verder.

Houtstook is milieuonvriendelijk

De houtkachel is voor de één een groot plezier, maar voor de ander heeft het grote nadelen. Houtkachels en open haarden blijken een belangrijke bron van fijnstof te zijn.

Naast milieuvervuiling, zorgt de houtkachel ook voor wrevel in veel Nederlandse gemeenten, stelt de Vereniging Eigen Huis. Zij worden regelmatig geraadpleegd door huiseigenaren die zich afvragen of zij of hun buren zich wel aan de regels houden.
De houtrook wordt als stank ervaren en mensen met luchtwegproblemen hebben last van de lucht. De spanning rond houtrook loopt in buurten soms zo hoog op dat bewoners naar de rechter stappen. In Amersfoort heeft dat geleid tot een stookverbod bij windstilte en mist.

Lees verder hier of Rapport ECN immissie houtrook woonomgeving-1.

 

 

Proefproces luchtverontreiniging

De Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht heeft het gerechtshof in Den Haag samen met 86 bezorgde Utrechters in een “klaagschrift” verzocht het OM op te dragen de gemeente Utrecht strafrechtelijk te vervolgen in verband met de aanhoudende luchtverontreiniging in Utrecht. De klacht betreft valsheid in geschrifte en het doen voortduren van omstandig­heden langs drukke wegen van situaties die levensbedreigend zijn.

86 mede-indieners

Er hebben zich in korte tijd 86 mensen gemeld die benadeeld zijn door de strafbare handelingen van de gemeente Utrecht. Dit betreft onder andere mensen met astma die wonen langs drukke wegen.
Donderdag 28 februari is er een presentatie over het klaagschrift in de Rooie Rat (19 uur).

Meer lezen.
Klaagschrift downloaden

Bushaltes en het Vredenburg

Vanaf 21 maart 2007 is op de gemeentelijke website te lezen:

Afbeelding 5

aankondiging op gemeentelijke website uit 2007

Tot juli 2011 leek het ook nog steeds het plan te zijn dat de bushaltes zouden terugkeren. Maar toen claimde het Muziekpaleis ineens een plek voor de deur voor touringcars waar kinderen en ouderen kunnen uitstappen. Dat betekende minder ruimte voor “gewone” bushaltes. Toen het BRU, de uitvoerder van het openbaar vervoer in de regio, deze plannen onder ogen kreeg oordeelde deze dat er op deze wijze te weinig ruimte zou overblijven voor de halterende bussen. Vervolgens rekende het BRU nog even na dat, ten opzichte van de huidige situatie zonder bushaltes op het Vredenburg, het ca 1,5 miljoen euro zou gaan kosten als de bussen weer op het Vredenburg zouden gaan stoppen. Dat geld houden ze liever in de zak en het BRU besloot daarop de bushaltes dan maar niet terug te laten keren.

Commotie

En toen ontstond er wat commotie in de gemeenteraad, bij winkeliers en omwonenden.

twittvredenburg

Twitterconversatie tussen een gemeenteraadslid en een BRU medewerker

Nu speelt het BRU en de gemeente Utrecht elkaar de Zwarte Piet toe.
De jongste stand van zaken is dat de gemeente Utrecht nu 2 opties open houdt: nog maar één bushalte voor één buslijn of alle haltes terug.
Ondertussen is er een juridisch conflict ontstaan met de aannemer die de Vredenburgknoop bouwt. Hierdoor zal een definitieve inrichting van een deel van  het Vredenburg weer langer op zich laten wachten.

Petitie

Winkeliers en omwonenden zijn een petitie gestart voor terugkeer van de bushaltes. Deze petitie is al ca 1000 keer ondertekend.
Meer info hier.
Petitie tekenen kan hier.

 

Utrecht smerigste stad van Nederland

Uit de nieuwste monitoringsrapportage van de luchtkwaliteit door het RIVM blijkt dat Utrecht in 2015 de vieste stad is van Nederland.

kaart
Er is in 2015 binnen de gemeente Utrecht ongeveer 14 km weg met een NO2 concentratie boven de 38 microgram. Wethouder Lintmeijer heeft in 2011 toegezegd in Utrecht 38 micrgram als hoogst toelaatbare waarde na te streven.

tabel2012

Binnen de stad Utrecht ligt maar liefst een kwart van het totaal aantal km wegvakken van heel Nederland met een overschrijding van de wettelijke NO2 norm van 40 microgram in 2015. En van dat kwart ligt weer het overgrote deel (1,9 km) in of rond de binnenstad van Utrecht.

 

Luchtknelpunten flink toegenomen

Het aantal zgn knelpunten luchtkwaliteit in 2015, in met name de binnenstad, is flink toegenomen. Dat blijkt uit de nieuwste versie van de Monitoringstool luchtkwaliteit. In onderstaand plaatje zie je afwisselend de prognose uit 2011 en 2012, beide voor 2015.

1112

Prognose stikstofdioxide in 2015, resp uit 2011 en 2012

legendano2Wat vooral opvalt is de toename van rode balletjes bij de meetpunten van het Utrechtse luchtmeetnet. Hier zijn de invoergegevens aangepast omdat de metingen anders te veel uit de pas zouden lopen met de rekenresultaten. Er is vooral gesleuteld aan de snelheid. Vreemd is dan weer dat even verderop op de Catharijnesingel bij het Ledig Erf, kennelijk weer sneller gereden wordt. Ook is er weer eens gerekend zonder bussen op de Bleekstraat, dus in deze buurt ontbreken nog wel een paar rode balletjes.

 

 

 

Lintmeijer en zijn (ex) Maatschap

De PVV in Provinciale Staten heeft vragen gesteld over de mogelijke belangenverstrengeling van wethouder Lintmeijer. Zo wordt het communicatiebureau Maatschap voor Communicatie ten behoeve van de organisatie van de Vrede van Utrecht door de provincie ingehuurd. Lintmeijer was tot 2008 oprichter en mede eigenaar van dit bureau. In 2010 werd Lintmeijer wethouder in Utrecht. De PVV vraagt zich af of dit niet te veel ruikt naar vriendjespolitiek.

Andere projecten

Op de website van het bureau is terug te vinden dat het bureau ook diverse opdrachten voor de gemeente Utrecht verricht. Bijvoorbeeld tbv het Stadskantoor, schouwen Stationsgebied, de zgn herpositionering van het Stationsgebied, practicum interne communicatie en de ondersteuning van het Wijkbureau Zuidwest.