4,5 ton voor onderzoek maatregelen

Door een WOB verzoek is duidelijk geworden dat de laatste onderzoeken (“Herprogrammering luchtkwaliteitsmaatregelen”) van ingenieursbureau Royal Haskoning/DHV en TNO de gemeente Utrecht maar liefst 447 duizend euro (incl. BTW) hebben gekost. De onderzoeken waren wederom weinig transparant waardoor controle op berekeningen en aannames door kritische burgers nauwelijks konden plaatsvinden. DHV is hofleverancier van de gemeente Utrecht met dit soort onderzoeken.

Geen aanbesteding

Voor zover valt na te gaan is de opdracht voor de onderzoeken niet openbaar aanbesteed. Volgens de gemeentelijke aanbestedingsregels had dit wel gemoeten. De kosten van het hoofdonderzoek bedragen €198.639, dat is vast niet toevallig net onder de grens van €200.000 die geldt voor verplichte Europese aanbestedingen. Overigens zijn er na opdrachtverlening van het hoofdonderzoek  al snel opdrachten verstrekt voor aanvullende onderzoeken.

Milieuzone bestelwagens uitgekleed

De gemeenteraad heeft besloten om een milieuzone voor bestelwagens in te gaan voeren. Daarbij is echter een amendement aangenomen waardoor het effect van de milieuzone geminimaliseerd is. Zo zal op de Catharijnesingel, de locatie waar het meest effect te verwachten is, per dag slechts 28 (0,2%) van de in totaal ruim 12.000 motorvoertuigen worden geweerd. Door het amendement mogen Euro 3 diesel bestelwagens (naast Euro 4, 5 en 6) de milieuzone in blijven rijden. In onderstaand plaatje de relatieve directe uitstoot van stikstofdioxide en het aantal bestelwagens uit de diverse categorieen dat op de Catharijnesingel rijdt.

NO2Cath

relatieve directe NO2 emissie en intensiteit bestelwagens per dag op Catharijnesingel

De geweerde bestelwagens zullen voornamelijk ingeruild worden voor Euro 3, 4 of 5. Dat betekent dat er zelfs een toename zal zijn van de uitstoot van stikstofdioxide. Zo werkt de maatregel zelfs averechts.
Voor fijnstof is het effect gunstiger, maar gezien het zeer beperkte aantal bestelwagens dat geweerd wordt zal ook dit effect minimaal zijn.

Preview luchtkwaliteitsknelpunten

Via een WOB verzoek zijn de invoerbestanden verkregen waarmee de luchtkwaliteit in Utrecht (door de gemeente Utrecht) berekend wordt. Het gaat hierbij om de bestanden die worden gebruikt voor de Monitoringstool van het NSL. Normaal wordt deze informatie pas in december openbaar, maar nu kan iedereen al over deze informatie beschikken.
Met behulp van deze bestanden kunnen de knelpunten inzichtelijk gemaakt worden. In onderstaand plaatje zie je afwisselend de prognose uit 2012 en 2013, beide voor het jaar 2015. Wat vooral opvalt is dat knelpunten uit de binnenstad verdwenen zijn. Dit zijn vooral de knelpunten die op busroutes liggen. Daartegenover staat een opvallende toename van knelpunten in de Amsterdamsestraatweg en op de Albert Schweitzer- en Karl Marxdreef.

mt1213tot

prognose stikstofdioxideconcentratie voor het jaar 2015.
Rood: > 40 microgram Blauw: 38-40 microgram

Hieruit blijkt opnieuw dat er binnen de beoogde milieuzone maar weinig knelpunten liggen. Het Wijk C Komitee toonde al eerder aan dat een milieuzone voor personenwagens eigenlijk vooral effect heeft op de Catharijnesingel.
Voor zover bekend hebben gemeenteraadsleden, die donderdag a.s. gaan beslissen over luchtkwaliteitsmaatregelen, niet de beschikking over deze nieuwste informatie.

Fijn stof door slijtage schaadt gezondheid

Fijn stof dat vrijkomt door slijtage van banden en remmen zorgt, net als emissies uit de uitlaat, voor gezondheidsschade. Dit blijkt uit onderzoek naar de gezondheidseffecten van fijn stof van het wegverkeer, waarmee Miriam Gerlofs-Nijland van het RIVM is gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht.
Koper en barium komen vrij bij slijtage van remmen en zink bij slijtage van banden. Voor het onderzoek van Gerlofs-Nijland werden dieren blootgesteld aan fijn stof van locaties met veel wegverkeer en fijn stof van locaties met minder wegverkeer. Naarmate er meer slijtage metalen in het stof zaten, waren er meer ontstekingen in de longen.

Soort fijn stof bepalend voor gezondheidsschade

De grootte van het fijn stof is, naast het materiaal waaruit het fijn stof bestaat, bepalend voor de gezondheidsschade. Niet alleen de fijnere fractie (kleiner dan 2,5 micrometer) speelt een rol, maar ook blootstelling aan de grovere fractie (2,5 tot 10 micrometer) van fijn stof van het wegverkeer kan leiden tot nadelige effecten.

Schadelijkheid bij toepassing roetfilter en biobrandstof

Het gebruik van een roetfilter bij een dieselmotor heeft een positief effect op zowel de hoeveelheid fijn stof die wordt uitgestoten als de schadelijkheid van dit stof. Het bijmengen van biodiesel aan de gewone diesel als brandstof zorgt wel voor minder fijn stof uit de uitlaat, maar dat stof blijkt nog minstens even schadelijk of zelfs schadelijker. De combinatie van blootstelling en toxiciteit bepaald het risico op nadelige gezondheidseffecten bij de mens.
zie ook website Universiteit Utrecht

Lintmeijer bijt zich stuk

Wethouder Lintmeijer heeft de opgave om alle luchtkwaliteitsknelpunten in Utrecht vóór 2015 op te lossen. Dan zou het logisch zijn om eerst een analyse te maken van die knelpunten. Ga bijvoorbeeld eerst eens kijken wie de grootste vervuilers zijn op deze knelpuntlocaties. Als je dat doet voor de 5 belangrijkste knelpunten binnen de huidige milieuzone (voor vrachtverkeer) ziet dat er zo uit:

relatieve bujdrage

relatieve lokale bijdrage aan de luchtverontreiniging (NO2)

En zo wordt al snel duidelijk dat een milieuzone voor personeneauto´s op de meeste knelpunten geen of nauwelijks invloed heeft. En zou het logischer zijn eerst iets te gaan doen aan de uitstoot van de bussen alvorens een milieuzone voor personenauto´s in te gaan voeren. Helaas ontbreekt deze logica bij Groenlinks wethouder Lintmeijer en zijn ambtenaren. Hij bijt zich er liever op stuk dan te erkennen dat zijn zogenaamd “schoonste” bussen het grootste probleem vormen.

Kroningsdag in Utrecht

Opnieuw klinkerfietspad

asfalt

asfalt fietspad zonder putdeksels

In de St. Jacobsstraat is opnieuw een stuk geasfalteerd fietspad vervangen door een klinker fietspad. De vorige keer dat dit gebeurde was voor de Rabobank aan de Croeselaan. Nu gebeurt het dankzij de nieuwbouw van de Bijenkorf. Utrecht fietsstad 2013  !

klinker

klinker fiestpad met putdeksels

Gratis friet voor koopzondag

dscn0462

lange rij voor gratis friet op Vredenburg

De verruiming van de koopzondag levert de winkels nog niet veel extra omzet op. Eerder schreef de Binnenstadskrant en de Telegraaf hier ook al over. Volgens de website koopzondagsluiting.nl blijven er tijdens de extra koopzondagen in de oude binnenstad zeker 200 winkels gesloten. De doorgaans drukbezochte parkeergarage van de Bijenkorf is lang niet vol. dscn0461In de winkels die wel open zijn, zijn maar weinig klanten te zien. Om dit keer toch nog wat volk te trekken werden er afgelopen zondag bij 3 filialen van snackbar Manneke Pis duizenden gratis zakken friet uitgedeeld.

koopzondagsluiting.nl

Op deze website staan de winkels vermeld die te kennen hebben gegeven geen gebruik te maken van de verruiming van de koopzondagen. Inmiddels hebben al enkele tientallen winkels uit de oude binnenstad zich hiervoor aangemeld.

 

 

Is het hier oorlog ?

dscn0450

Manifestatie Amelisweerd

Op maandag 8 april debatteert de Tweede Kamer met minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu over de verbreding van de A27 bij Amelisweerd. Daarom organiseren de Vrienden van Amelisweerd en het Kracht van Utrecht-initiatief zondag 7 april een grote manifestatie in Amelisweerd, 14 uur bij Oud-Amelisweerd/Veldkeuken.

De minister wil 1 miljard Euro uitgeven aan een onnodige verbreding van de A27 bij Amelisweerd. En dat in deze tijd van bezuinigingen. Die verbreding is onnodig want de huidige snelweg bij Amelisweerd is nooit een oorzaak van files. En zal dat de komende vier jaar ook niet worden. Door de verbreding wordt de snelweg 14 rijstroken breed. Dat kom je nergens in Nederland tegen. Het breedste stukje snelweg juist in het druk bezocht natuur- en recreatiegebied Amelisweerd langs dicht bevolkte woonwijken aan de oostkant van de stad.

Hoe komt het toch dat deze minister zo hardnekkig vast houdt aan haar plan zoveel geld uit te geven voor de oplossing van een probleem dat er helemaal niet is? Amelisweerd komt niet voor in de filetop-50. Net deze week lazen we het weer: De filezwaarte is voor Utrecht nu terug op het niveau van 2006. Er is helemaal geen noodzaak om de weg te verbreden en aanstaande maandag een besluit door te drukken.

Er zijn al veel kabinetsplannen bijgesteld en wij roepen het kabinet op om ook dit plan te herzien. Onderstaande organisaties roepen Diederik Samsom op als partijleider van de PvdA te laten zien dat milieu/leefbaarheid een speerpunt is binnen de partij. Amelisweerd is een toetssteen voor het milieubeleid voor PvdA en dit kabinet.