Graadt van Rochelweg

Milieudefensie Amsterdam is nu ook in Utrecht met een fijnstofmeter gaan fietsen. Zie hier het resultaat.

grochelroute

Voedselbank helpt AH met de kleintjes

Afgelopen zaterdag hielden vrijwilligers van de Voedselbank een inzamelaktie bij diverse filialen van Albert Heijn. Bedoeling was dat klanten produkten kochten en die, na afrekening bij de AH kassa, aan de voedselbank gaven. Zo verdwijnt een belangrijk deel van je goedbedoelde gift in de zak van multinational Ahold. Een woordvoerder van de voedselbank over de aktie: “De voedselbank Utrecht is erg blij met de bereidheid van AH om mee te werken aan de actie.”

Kerstpakket

Als tegenprestatie zal AH 520 kerstpakketten aan de Voedselbank gaan doneren. De woordvoerder van de Voedselbank: “Wij ontvangen van de klanten van AH een grote hoeveelheid producten die we anders niet in het voedselpakket kunnen aanbieden. Denk hierbij vooral aan pasta, rijst, blikgroente en andere zaken met een lange houdbaarheidsdatum.” Klanten van de voedselbank laten ons weten dat ze omkomen in de elleboogjes macaroni, maar niks krijgen om het nog een beetje lekker te maken.

Everhardt doet het wéér

Voor de tweede keer dit jaar chanteert wethouder Everhardt de gemeenteraad. Volgens dit bericht zegt de wethouder dat het afblazen van de Bieb++ de gemeente miljoenen kost. Zo zet hij de gemeenteraad opnieuw onder druk om toch vooral vóór te stemmen.

bushaltes Vredenburg

Het lijkt er op dat dit voor de wethouder een normale gang van zaken is geworden. Eerder dit jaar zette hij de gemeenteraad onder druk om toch vooral voor zijn voorstel voor slechts enkele bushaltes op het Vredenburg te stemmen. Als de gemeenteraad dat zou doen, dan zouden de bushaltes met Sinterklaas dit jaar al in gebruik kunnen worden genomen. In de zomer bleek dat daar helemaal geen sprake van kon zijn en dat de bushaltes pas in december 2014 in gebruik kunnen worden genomen. Maar Everhardt heeft het door hem gewenste besluit binnen. De gemeenteraad heeft het nakijken.

4,5 ton voor onderzoek maatregelen

Door een WOB verzoek is duidelijk geworden dat de laatste onderzoeken (“Herprogrammering luchtkwaliteitsmaatregelen”) van ingenieursbureau Royal Haskoning/DHV en TNO de gemeente Utrecht maar liefst 447 duizend euro (incl. BTW) hebben gekost. De onderzoeken waren wederom weinig transparant waardoor controle op berekeningen en aannames door kritische burgers nauwelijks konden plaatsvinden. DHV is hofleverancier van de gemeente Utrecht met dit soort onderzoeken.

Geen aanbesteding

Voor zover valt na te gaan is de opdracht voor de onderzoeken niet openbaar aanbesteed. Volgens de gemeentelijke aanbestedingsregels had dit wel gemoeten. De kosten van het hoofdonderzoek bedragen €198.639, dat is vast niet toevallig net onder de grens van €200.000 die geldt voor verplichte Europese aanbestedingen. Overigens zijn er na opdrachtverlening van het hoofdonderzoek  al snel opdrachten verstrekt voor aanvullende onderzoeken.

Milieuzone bestelwagens uitgekleed

De gemeenteraad heeft besloten om een milieuzone voor bestelwagens in te gaan voeren. Daarbij is echter een amendement aangenomen waardoor het effect van de milieuzone geminimaliseerd is. Zo zal op de Catharijnesingel, de locatie waar het meest effect te verwachten is, per dag slechts 28 (0,2%) van de in totaal ruim 12.000 motorvoertuigen worden geweerd. Door het amendement mogen Euro 3 diesel bestelwagens (naast Euro 4, 5 en 6) de milieuzone in blijven rijden. In onderstaand plaatje de relatieve directe uitstoot van stikstofdioxide en het aantal bestelwagens uit de diverse categorieen dat op de Catharijnesingel rijdt.

NO2Cath

relatieve directe NO2 emissie en intensiteit bestelwagens per dag op Catharijnesingel

De geweerde bestelwagens zullen voornamelijk ingeruild worden voor Euro 3, 4 of 5. Dat betekent dat er zelfs een toename zal zijn van de uitstoot van stikstofdioxide. Zo werkt de maatregel zelfs averechts.
Voor fijnstof is het effect gunstiger, maar gezien het zeer beperkte aantal bestelwagens dat geweerd wordt zal ook dit effect minimaal zijn.

Preview luchtkwaliteitsknelpunten

Via een WOB verzoek zijn de invoerbestanden verkregen waarmee de luchtkwaliteit in Utrecht (door de gemeente Utrecht) berekend wordt. Het gaat hierbij om de bestanden die worden gebruikt voor de Monitoringstool van het NSL. Normaal wordt deze informatie pas in december openbaar, maar nu kan iedereen al over deze informatie beschikken.
Met behulp van deze bestanden kunnen de knelpunten inzichtelijk gemaakt worden. In onderstaand plaatje zie je afwisselend de prognose uit 2012 en 2013, beide voor het jaar 2015. Wat vooral opvalt is dat knelpunten uit de binnenstad verdwenen zijn. Dit zijn vooral de knelpunten die op busroutes liggen. Daartegenover staat een opvallende toename van knelpunten in de Amsterdamsestraatweg en op de Albert Schweitzer- en Karl Marxdreef.

mt1213tot

prognose stikstofdioxideconcentratie voor het jaar 2015.
Rood: > 40 microgram Blauw: 38-40 microgram

Hieruit blijkt opnieuw dat er binnen de beoogde milieuzone maar weinig knelpunten liggen. Het Wijk C Komitee toonde al eerder aan dat een milieuzone voor personenwagens eigenlijk vooral effect heeft op de Catharijnesingel.
Voor zover bekend hebben gemeenteraadsleden, die donderdag a.s. gaan beslissen over luchtkwaliteitsmaatregelen, niet de beschikking over deze nieuwste informatie.

Fijn stof door slijtage schaadt gezondheid

Fijn stof dat vrijkomt door slijtage van banden en remmen zorgt, net als emissies uit de uitlaat, voor gezondheidsschade. Dit blijkt uit onderzoek naar de gezondheidseffecten van fijn stof van het wegverkeer, waarmee Miriam Gerlofs-Nijland van het RIVM is gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht.
Koper en barium komen vrij bij slijtage van remmen en zink bij slijtage van banden. Voor het onderzoek van Gerlofs-Nijland werden dieren blootgesteld aan fijn stof van locaties met veel wegverkeer en fijn stof van locaties met minder wegverkeer. Naarmate er meer slijtage metalen in het stof zaten, waren er meer ontstekingen in de longen.

Soort fijn stof bepalend voor gezondheidsschade

De grootte van het fijn stof is, naast het materiaal waaruit het fijn stof bestaat, bepalend voor de gezondheidsschade. Niet alleen de fijnere fractie (kleiner dan 2,5 micrometer) speelt een rol, maar ook blootstelling aan de grovere fractie (2,5 tot 10 micrometer) van fijn stof van het wegverkeer kan leiden tot nadelige effecten.

Schadelijkheid bij toepassing roetfilter en biobrandstof

Het gebruik van een roetfilter bij een dieselmotor heeft een positief effect op zowel de hoeveelheid fijn stof die wordt uitgestoten als de schadelijkheid van dit stof. Het bijmengen van biodiesel aan de gewone diesel als brandstof zorgt wel voor minder fijn stof uit de uitlaat, maar dat stof blijkt nog minstens even schadelijk of zelfs schadelijker. De combinatie van blootstelling en toxiciteit bepaald het risico op nadelige gezondheidseffecten bij de mens.
zie ook website Universiteit Utrecht

Lintmeijer bijt zich stuk

Wethouder Lintmeijer heeft de opgave om alle luchtkwaliteitsknelpunten in Utrecht vóór 2015 op te lossen. Dan zou het logisch zijn om eerst een analyse te maken van die knelpunten. Ga bijvoorbeeld eerst eens kijken wie de grootste vervuilers zijn op deze knelpuntlocaties. Als je dat doet voor de 5 belangrijkste knelpunten binnen de huidige milieuzone (voor vrachtverkeer) ziet dat er zo uit:

relatieve bujdrage

relatieve lokale bijdrage aan de luchtverontreiniging (NO2)

En zo wordt al snel duidelijk dat een milieuzone voor personeneauto´s op de meeste knelpunten geen of nauwelijks invloed heeft. En zou het logischer zijn eerst iets te gaan doen aan de uitstoot van de bussen alvorens een milieuzone voor personenauto´s in te gaan voeren. Helaas ontbreekt deze logica bij Groenlinks wethouder Lintmeijer en zijn ambtenaren. Hij bijt zich er liever op stuk dan te erkennen dat zijn zogenaamd “schoonste” bussen het grootste probleem vormen.

Kroningsdag in Utrecht

Opnieuw klinkerfietspad

asfalt

asfalt fietspad zonder putdeksels

In de St. Jacobsstraat is opnieuw een stuk geasfalteerd fietspad vervangen door een klinker fietspad. De vorige keer dat dit gebeurde was voor de Rabobank aan de Croeselaan. Nu gebeurt het dankzij de nieuwbouw van de Bijenkorf. Utrecht fietsstad 2013  !

klinker

klinker fiestpad met putdeksels