Groei autoverkeer

Ook het autoverkeer groeit op de meeste wegen in de stad veel harder dan de Utrechtse bevolking. Dit valt op te maken uit het ALU (toelichting en onderbouwing) en de ALU berekeningen die door een WOB (Wet Openbaarheid Bestuur)-procedure zijn verkregen. Wat vooral ook opvalt is dat de groei van het autoverkeer in de berekeningen hoger is dan uit de tekstversies van het ALU valt op te maken. De gemeenteraad heeft uitsluitend op basis van deze tekstversies een besluit genomen.
Voor het ALU zijn berekeningen gemaakt voor 2 jaren: 2011 en 2015. In deze periode groeit de Utrechtse bevolking met ongeveer 7%. In dezelfde periode groeit het wegverkeer op tenminste 45 wegen met meer dan 10%. Nummer één staat de Wolgadreef met ruim een verdrievoudiging van het verkeer. Dan zijn er tenminste vijf wegen die te maken krijgen met meer dan twee maal zo veel verkeer.

De hele lijst staat hier.

Weerdsingel op een doordeweekse middag

Comments are closed.