Kracht van Utrecht werkt in Nijmegen

Bij een proef in Nijmegen kregen automobilisten die in de spits de Waalbrug meden een premie van 4 euro. Het verkeer nam hierdoor af met 8 tot 10%. De files voor en op de Waalbrug zijn het afgelopen half jaar hierdoor nagenoeg verdwenen.

Kracht van Utrecht

De Kracht van Utrecht, met als ondertitel Een Duurzaam Regionaal Alternatief, de toekomst van de mobiliteit, is een coproductie van de Vrienden van Amelisweerd en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Eén van de onderdelen van de Kracht van Utrecht is dat 1 op de 7 automobilisten hun auto moeten laten staan om het fileprobleem rond en in Utrecht op te lossen. Dat komt overeen met vermindering van het verkeer met 14%.

zie bericht Volkskrant

Comments are closed.