Meten met 2 maten (3)

Over het Vredenburg rijden ruim 2600 bussen. Er komen, als alle bouwwerkzaamheden zijn afgerond, bushaltes terug en er zijn stoplichten. Voor de Saneringstool, het landelijke instrument van het Ministerie van VROM voor de berekening van de luchtkwaliteit, gaat men daarom uit van de laagst mogelijke snelheid (13 km/u) van bussen op het Vredenburg. De invoergegevens, en dus ook de snelheid van deze bussen, wordt aangeleverd door de gemeente Utrecht.
Kort geleden is er een nieuw luchtkwaliteitsrapport gemaakt voor het Muziekpaleis. Opnieuw is in dit rapport een hogere snelheid (19km/u) aangenomen dan in de Saneringstool. Hierdoor wordt een stikstofdioxide concentratie berekend voor 2012 die net onder de 40 microgram/m3 uitkomt. Zou men de zelfde snelheid hanteren als in de Saneringstool, dan kwam men ruim 4 microgram/m3 hoger uit.

Comments are closed.