Rechtszaak Galaxy tower om naleving EPC

Tegen de Galaxy tower, dat een voorbeeld zou zijn van energiezuinig en duurzaam bouwen, is beroep ingesteld door de Klimaatpartij. De tower blijkt helemaal niet zo energiezuinig..

Dit verhaal begint in december 2017 bij de beantwoording van Schriftelijke Vragen (SV2017-136) van de partij voor de Dieren in de gemeenteraad met als titel “Haalt de EPC norm de praktijk”. Voor een vergunning voor nieuwbouw moet een energie prestatie coëfficient (EPC) berekening worden over-gelegd waaruit blijkt dat aan de wettelijke eis voor energiezuinigheid wordt voldaan. Uit de beantwoording van de SV moest blijken dat de gemeente Utrecht de handhaving van de EPC prima op orde heeft.

Om de proef op de som te nemen is daarop door de Klimaatpartij een aantal EPC berekeningen opgevraagd van verleende bouwvergunningen. Normaal gesproken zijn dit soort gegevens gratis op te vragen maar nu weigerde de gemeente de EPC berekeningen (gratis) te verstrekken. Vanwege deze weigering is 2 januari 2018 bezwaar gemaakt tegen de betreffende bouwplannen om op deze wijze als nog de EPC berekeningen te kunnen inzien. Nadat de gemeente alle termijnen had laten verlopen is beroep ingesteld (20-6-2018) bij de rechtbank om de gemeente te dwingen inzage te geven in de gevraagde EPC berekeningen. Die inzage werd uiteindelijk gegeven op 9-7-2018, zes maanden nadat daarom was gevraagd.

Aan die berekeningen bleek van alles te rammelen. De Klimaatpartij heeft toen besloten om tegen één bouwvergunning beroep in te stellen, de Galaxy tower, een gebouw van 90 meter met 317 woningen en 250 hotelkamers aan de Croeselaan. De bouw hiervan was inmiddels begonnen, maar de vergun-ning is nog steeds niet onherroepelijk. 9 Januari 2019, een jaar nadat het bezwaar was ingediend, heeft de gemeente de bezwaren tegen de bouwvergunning afgewezen. Daar heeft de Klimaatpartij beroep tegen ingesteld. De rechtbank heeft besloten het beroep versneld te behandelen.

Uit de energie prestatie berekening van de Galaxy tower blijkt bijvoorbeeld dat van 3 dubbel glas wordt uitgegaan terwijl in de bouwtekeningen gewoon dubbel glas staat aangegeven. Daarnaast worden ook voor onder meer de kozijnen, tapwaterbereiding en luchtdichtheid te gunstige waarden ingevuld. Op deze wijze is de EPC omlaag gerekend om op die manier nog maar net aan de wettelijke eis te kunnen voldoen .

De Klimaatpartij maakt ook bezwaar tegen de te hoge aanname met betrekking tot het opwek-rendement van de stadsverwarming waarmee gerekend is. Het College van B&W en gemeenteraad hebben in 2016 besloten om daar niet meer mee akkoord te gaan, maar bij de Galaxy tower wordt er toch weer uitgegaan van dit hogere rendement.

Het rekenen met te gunstige invoergegevens heeft tot gevolg dat de EPC ca. 80% hoger is dan het wettelijk maximum, dat de toekomstige bewoners en gebruikers veel hogere energierekeningen krijgen en dat er 80% meer CO2 wordt uitgestoten, namelijk ca 580 ton per jaar.

De EPC eis is een van de eerste wettelijke maatregelen tegen klimaatverandering die 23 jaar geleden is ingevoerd. Op dit moment zijn de nu nog te nemen maatregelen tegen de klimaatverandering dagelijks in het nieuws. Als de handhaving van deze nog te nemen maatregelen net zo beroerd wordt als de handhaving van de EPC in het geval van de Galaxytower voorspelt dat niet veel goeds.

De zitting bij de Rechtbank is 15 april om 11 uur.

Comments are closed.