Eneco kapt illegaal bomen

Eneco is begonnen met de voorbarige en illegale kap van 65 bomen in het Cremerpark.
De kapvergunning die door de gemeente is verleend zou op 8 januari in kort geding (voorlopige voorziening) door de rechtbank beoordeeld worden. Maar nu lijkt het er op dat Eneco vóór die tijd de bomen al gekapt wil hebben zodat de rechtbank het kappen niet meer tegen kan houden. Dit gedrag van Eneco is illegaal en dus strafbaar.
Een zelfde strategie hanteerde Rijkswaterstaat 35 jaar geleden in Amelisweerd. Toen waren alle bomen al gekapt voordat de zitting in de rechtbank daarover begon. De rechter kon niet anders dan constateren dat de zitting wegens voldongen feiten geen zin meer had.

de omgezaagde bomen zijn dikker dan 15cm

Een kapvergunning is nodig voor bomen met een doorsnee groter dan 15 cm. Van een kapvergunning mag pas gebruik worden gemaakt als deze onherroepelijk is. Doordat een rechter nog over deze kapvergunning moet oordelen is de kapvergunning nog niet onherroepelijk.
Voor meer info: http://www.klimaatpartij.nl/biomassa-stoken-is-een-ramp-voor-het-klimaat/

Comments are closed.