Houtrook verdubbelt fijnstof concentratie

In januari 2018 is er gedurende 18 dagen in Zuilen een fijnstofmeting uitgevoerd. De fijnstofmeter was opgesteld in een buurt met meerdere houtkachels binnen een straal van ca 50 meter. Vervolgens is er een vergelijking gemaakt met de gevalideerde meetresultaten van de RIVM meetstations in het Griftpark en de Kardinaal de Jongweg. Daaruit is gebleken dat in Zuilen, ten opzichte van de beide RIVM stations, gemiddeld over de hele periode een 2 keer hogere concentratie aan PM 2,5 is gemeten.Zuilen3

klik hier om grafiek als pdf te downloaden

Maar eigenlijk is het nog veel erger. Er is een achtergrondconcentratie fijn stof die van buiten de stad komt aanwaaien. Dat is ongeveer de concentratie zoals deze in het Griftpark (11,8) wordt gemeten.  Daar bovenop komt het fijnstof dat in de stad wordt geproduceerd. Bij de Kard. de Jongweg was dat 1,6 microgram per m3. Maar in Zuilen was dat 10,8 microgram, bijna 7 keer zo veel als langs de Kard. de Jongweg.
In de wintermaanden kun je dus nog beter pal op de Kard. de Jongweg wonen dan in een buurt met meerdere houtkachels.
En, ter vergelijking, het maximale door DHV/TNO in 2013 berekende effect* van de milieuzone op de concentratie PM 2.5 bedraagt minder dan 0,24 microgram per m3. Het effect van een paar houtkachels in je buurt is dus erger dan 45 keer het positieve effect van de milieuzone.

*Op pag. 17 staat de berekende PM10 reductie (pakket A12 + Axx).  PM 2,5 is een onderdeel van PM10. De berekende reductie van PM 2,5 is dus altijd lager dan de berekende PM10 reductie. De PM 2,5 reductie is door DHV/TNO niet apart berekend. Echter volgens dit rapport is de PM10 reductie als gevolg van de milieuzone ca 50% lager dan DHV/TNO berekend heeft. Dat zou betekenen dat het effect van een paar houtkachels zelfs 100 keer groter is dan het positieve effect van de milieuzone.

 

Comments are closed.