Kosten doofpot CO2 emissies lopen op

Bijna een jaar geleden schreven we al over een wob verzoek over de cijfers van de CO2 emissie van de stad Utrecht. Dat leverde (bijna) niets op. Daar is toen bezwaar tegen gemaakt. Dat bezwaar is door de juridische afdeling van de gemeente gegrond verklaard. Het leverde echter weinig extra informatie op aan brongegevens waarop de gemeente zegt zich te baseren met de stelling dat de CO2 uitstoot in 5 jaar met 8% zou zijn afgenomen.

Inmiddels heeft de gemeente al tenminste € 2200 moeten uitgeven om de brongegevens onder de pet te houden. Die kosten bestaan uit juridische bijstand voor de wob-verzoeker en een dwangsom voor het veel te laat nemen van een besluit op bezwaar. Naar verwachting zullen de kosten nog verder oplopen omdat de zaak nu bij de rechtbank ligt.

Al met al betekent het natuurlijk dat de claim van 8% daling steeds ongeloofwaardiger wordt. In een recent rapport is die daling afgezwakt tot 6%:

footprint2017

Op deze grafiek lijkt het overigens alsof de uitstoot van CO2 per inwoner gehalveerd is, maar dat is natuurlijk niet zo. Dat komt doordat ze op de verticale as rechts niet het nulpunt onderaan de grafiek hebben gezet. Een bekende truc om zaken mooier voor te stellen dan ze zijn.
De opstellers van de grafiek weten eigenlijk ook helemaal niet hoeveel CO2 er nu eigenlijk uitgestoten wordt. Als je de grafiek van vorig jaar er naast legt is er een verschil van een faktor duizend of zelfs een miljoen ?

Comments are closed.