Daling uitstoot CO2 stad Utrecht veel lager

Volgens de zgn. Voortgangrapportage Utrechtse Energie zou de daling van de CO2 uitstoot van de hele stad tussen 2010 en 2015 8% bedragen. De Klimaatmonitor, een project van Rijkswaterstaat, laat minder rooskleurige cijfers zien.

De gemeente Utrecht geeft echter aan dat het de uitstoot van CO2 door de snelwegen binnen de gemeente niet wenst mee te nemen. Daar is wat voor te zeggen. Dan moet er op de cijfers van de Klimaatmonitor een correctie worden aangebracht.
Als we dan voor het gemak de uitstoot van het verkeer even helemaal niet  meenemen dan resulteert uit de cijfers van de Klimaatmonitor een daling van 3% in de CO2 uitstoot tussen 2010 en 2015.
Dat is dus minder dan de helft van wat de gemeente Utrecht voorrekent.

Om meer helderheid te krijgen in de oorzaken van dit verschil is er een WOB-verzoek ingediend bij de gemeente Utrecht. Dit verzoek heeft nagenoeg niets opgeleverd. Hierdoor zijn de gemeentelijke berekeningen dus volstrekt oncontroleerbaar.
Het is de slager die zijn eigen vlees keurt en daarbij ook nog eens geen pottekijkers duldt.
En dat terwijl een andere overheidsinstantie met duidelijk andere cijfers komt.

Er is nog iets wat rammelt in de gemeentelijke berekeningen.
In onderstaande grafiek staat de verticale as aangegeven in ton CO2. Dat moet zijn kiloton CO2, duizendmaal zoveel dus. De Utrechtse rekenmeesters blijken ook hier wat vergeten te zijn.

Afbeelding 3

Comments are closed.