Vraagtekens bij wagenparkscans TNO

TNO heeft in 2011, 2014 en 2015 wagenparkscans uitgevoerd naar de samenstelling van het Utrechtse wagenpark binnen en buiten de milieuzone. Dit is gedaan om de effecten van de milieuzone voor personenwagens te kunnen bepalen. Alleen in 2011 zijn er op locaties buiten de milieuzone scans uitgevoerd, in 2014 en 2015 alleen binnen de milieuzone. Er zijn echter maar 2 locaties binnen de milieuzone waar alle  drie keer is gescand: de Catharijnesingel en de Graadt van Roggenweg.
Euro diesel 0 t/m 2 mogen per 1-1-2015 de milieuzone niet meer in.
Onderstaand de percentages waargenomen auto’s van deze 3 categorieën bij de 3 wagenparkscans:

euro0tm2

Aandeel euro diesel 0 t/m 2 in het personenwagenpark. Links Catharijnesingel en rechts Graadt van Roggenweg.

In 2014 is de vrijstelling voor de motorrijtuigen belasting voor euro diesel 0 komen te vervallen. Daardoor zijn de aantallen van deze vieze diesels tussen 2011 en 2014, ook landelijk, met ca 70% afgenomen. Deze afname van euro 0 heeft dus niets met het instellen van de Utrechtse milieuzone te maken.
Wat echter wel vreemd is dat het aantal euro diesel 2 tussen 2011 en 2014 meer dan verdrievoudigd is. Daar is niet zo makkelijk een verklaring voor te vinden.
Een andere vreemde uitkomst van de TNO wagenparkscans is dat er in 2011 al ruim 8% euro diesel 6 is gescand, terwijl er toen nog nauwelijks diesel 6 op de markt was.

euro6Als je op de TNO wagenparkscans af moet gaan reden er in 2011 zelfs veel meer euro 6 diesels dan in 2015.

De Partij voor de Dieren heeft over deze vreemde uitkomsten schriftelijke vragen gesteld.

Comments are closed.