Daling NO2 vooral buiten milieuzone

Overtreders van de Utrechtse milieuzone worden nu ruim een half jaar beboet. Tijd om een balans op te maken. Aan de hand van de meetgegevens van het Utrechtse luchtmeetnet kan de toe- of afname van de stikstofdioxide concentratie zowel binnen als buiten de milieuzone worden vergeleken.
En wat blijkt ? Er is overal een afname van de stikstofdioxide concentratie, maar buiten de milieuzone blijkt deze afname hoger te zijn dan binnen de milieuzone.

Afbeelding 6

 

 

 

 

In bovenstaande tabel zijn de gemiddelde waarden van de lokale verkeersbijdrage aan NO2 van binnen en buiten de milieuzone in de periode mei t/m oktober van 2014 en 2015 met elkaar vergeleken. De lokale verkeersbijdrage is verkregen door de meetgegevens te verminderen met de achtergrondconcentratie in 2014 en 2015, zoals gemeten in het Griftpark.
De afname van de concentratie stikstofdioxide blijkt buiten de milieuzone procentueel veel hoger te zijn dan binnen de milieuzone.

Comments are closed.