Rijk rekenen met milieuzone

Uit de nieuwste gegevens van de Monitoringstool voor de luchtkwaliteit blijkt andermaal dat de gemeente Utrecht zich rijk rekent. Door DHV en TNO zijn in 2013 de effecten doorgerekend van de milieuzone op een aantal locaties binnen de milieuzone. Door de gemeente Utrecht wordt ditmaal een aanzienlijk groter effect berekend op de concentratie stikstofdioxide (NO2) binnen de milieuzone.

Afbeelding 4

Effecten stikstofdioxide concentratie zoals berekend door DHV/TNO (boven) en gemeente Utrecht in Monitoringstool 2014 (onder)

Gemiddeld over deze vijf locaties berekent de gemeente Utrecht een meer dan 2 keer zo groot effect op de concentratie stikstofdioxide.

Voor de concentratie fijnstof (PM10) daarentegen wordt een gemiddeld 39% lager effect berekend. Vooral de reductie van de concentratie stikstofdioxide is van groot belang omdat er per 1 januari 2015 aan grenswaarden moet worden voldaan.

Comments are closed.