Effect milieuzone vracht minimaal

Tijdens het debat over luchtkwaliteit op 26 februari roemde Groenlinks lijsttrekker Heleen de Boer het effect van de milieuzone vrachtverkeer op de luchtkwaliteit. Uit de laatste effectstudie over 2010 blijkt het effect minimaal. Hieruit komt onderstaand plaatje:

effect milieuzone vracht

Voor de lokale bijdrage van het verkeer in Utrecht betekent dat een reductie van ca 1% aan fijnstof en 1 promille (0,1%) aan stikstofdioxide. Dat is dan het effect op wegen met vrij veel vracht. Het effect op wegen met minder vracht is natuurlijk veel kleiner. De afgelopen jaren is het zgn nalevingspercentage wel enigszins toegenomen van 85% in 2010 tot ca 95% in 2013, maar dat levert dus maar een geringe extra milieuwinst op.
De milieuzone vrachtverkeer levert de gemeente jaarlijks ca € 60.000 euro op aan ontheffingen en boetes. Hoeveel kosten daartegenover staan is niet duidelijk.

1 comment

  1. van Doorn zegt:

    Het is toch niet belangrijk hoeveel kosten er worden gemaakt voor deze dagdromerij. Er is toch onbeperkt subsidie? En de resultaten worden echt wel naar een positief einde gepraat. Desnoods stoppen we even met het douchen van bejaarden in Utrecht, de politieke ideologie moet doorgaan!