Berufsverbot voor Kees van Oosten

In de nu al jaren slepende rechtszaak tegen Kees van Oosten is nu een nieuwe wending gekomen. De drie opponenten van Kees hebben nu geëist dat hem een Berufsverbot wordt opgelegd:
berufsverbot

monrpwb2Beroepshalve treedt Van Oosten op als rechtshulpverlener in diverse procedures waarin luchtkwaliteit een belangrijke rol speelt. Ook betekent het dat dat Kees van Oosten geen mening meer mag uiten (art 7 van de Grondwet) over de Utrechtse luchtkwaliteit. Zo prijkt bijvoorbeeld de naam van één van hen op de recente Monitoringsrapportage Luchtkwaliteit. Daar mag Kees, op straffe van een dwangsom, dus helemaal niets meer over zeggen.

 

Gemeenschapsgeld

Het meest opmerkelijke is bovendien dat deze eis door de advocaten gesteld wordt op kosten van de gemeenschap. De advocaatkosten van de 3 heren, tot nu toe al 110.000 euro, worden immers door de gemeente Utrecht betaald. SP en Stadspartij Leefbaar Utrecht hebben nu vragen over de kwestie gesteld aan het stadsbestuur.

Comments are closed.