Milieuzone bestelwagens uitgekleed

De gemeenteraad heeft besloten om een milieuzone voor bestelwagens in te gaan voeren. Daarbij is echter een amendement aangenomen waardoor het effect van de milieuzone geminimaliseerd is. Zo zal op de Catharijnesingel, de locatie waar het meest effect te verwachten is, per dag slechts 28 (0,2%) van de in totaal ruim 12.000 motorvoertuigen worden geweerd. Door het amendement mogen Euro 3 diesel bestelwagens (naast Euro 4, 5 en 6) de milieuzone in blijven rijden. In onderstaand plaatje de relatieve directe uitstoot van stikstofdioxide en het aantal bestelwagens uit de diverse categorieen dat op de Catharijnesingel rijdt.

NO2Cath

relatieve directe NO2 emissie en intensiteit bestelwagens per dag op Catharijnesingel

De geweerde bestelwagens zullen voornamelijk ingeruild worden voor Euro 3, 4 of 5. Dat betekent dat er zelfs een toename zal zijn van de uitstoot van stikstofdioxide. Zo werkt de maatregel zelfs averechts.
Voor fijnstof is het effect gunstiger, maar gezien het zeer beperkte aantal bestelwagens dat geweerd wordt zal ook dit effect minimaal zijn.

Comments are closed.