Luchtknelpunten flink toegenomen

Het aantal zgn knelpunten luchtkwaliteit in 2015, in met name de binnenstad, is flink toegenomen. Dat blijkt uit de nieuwste versie van de Monitoringstool luchtkwaliteit. In onderstaand plaatje zie je afwisselend de prognose uit 2011 en 2012, beide voor 2015.

1112

Prognose stikstofdioxide in 2015, resp uit 2011 en 2012

legendano2Wat vooral opvalt is de toename van rode balletjes bij de meetpunten van het Utrechtse luchtmeetnet. Hier zijn de invoergegevens aangepast omdat de metingen anders te veel uit de pas zouden lopen met de rekenresultaten. Er is vooral gesleuteld aan de snelheid. Vreemd is dan weer dat even verderop op de Catharijnesingel bij het Ledig Erf, kennelijk weer sneller gereden wordt. Ook is er weer eens gerekend zonder bussen op de Bleekstraat, dus in deze buurt ontbreken nog wel een paar rode balletjes.

 

 

 

Comments are closed.