Veel te duur stadskantoor

Het stadsbestuur doet voorkomen of ze spekkoper zijn nu ze het stadskantoor voor ruim 200 miljoen euro gaan kopen i.p.v. huren. Maar hoe goedkoop is het stadskantoor nu eigenlijk.
Per m2 vloeroppervlak kost het stadskantoor ruim € 3000.
De gemeente hanteert voor het berekenen van de bouwleges een tabel met bouwkosten van allerlei soorten gebouwen. Volgens deze tabel variëren bouwkosten van een kantoor tussen de € 880 en € 1455 per m2, afhankelijk van het zgn afwerkingsniveau. Uitgaande van het “normale” budget resulteert dat met een oppervlak van 65.000 m2 in een bedrag van 66 miljoen euro aan bouwkosten. Dat is dan nog zonder o.a. sloopkosten, grondkosten, architect, toeslagen  en btw. Alles inbegrepen, met bovendien de 150 parkeerplaatsen en fietsenstalling, kunnen de stichtingskosten geraamd worden op ca 105 miljoen euro. Het verschil van ca 100 miljoen euro is de winst voor projectontwikkleaar NS Poort.

In eigen beheer 100 miljoen goedkoper

De gemeente bezit genoeg grond in de buurt van het station, of heeft dat voor een prikkie in erfpacht gegeven aan de Jaarbeurs. Als de gemeente het stadskantoor op eigen grond, bijvoorbeeld op de plek van de Jaarbeurs parkeergarage die nu gesloopt wordt, en in eigen beheer had ontwikkeld en gerealiseerd, dan had er 100.000.000 euro bespaard kunnen worden.

zie ook: overbodig stadskantoor

Comments are closed.