Flyover nodig ?

Gemeenteraadsleden zijn het gezeur over de invoergegevens van de luchtkwaliteitsberekeningen zat. Ze praten liever over de maatregelen die genomen moeten worden. Maar welke maatregelen moet je dan nemen op welke plaatsen en waarom ? En zo kom je dan toch weer terecht bij de berekeningen en dus automatisch weer bij de betrouwbaarheid van de invoergegevens. Voor de verandering geven we hieronder een voorbeeld hoe de luchtrekenmeesters  de lucht vuiler berekenen dan dat hij is. En we vragen ons af waarom.
De Albert Schweitzerdreef wordt door gemeente gezien als het belangrijkste knelpunt mbt de luchtkwaliteit. Op deze plek is ook een meetpunt van het luchtmeetnet. En hier wordt 14% minder stikstofdioxide gemeten dan er berekend wordt. Kijk je dan naar de invoergegevens, dan blijkt bijv. dat hier gerekend wordt met een veel hogere stagnatie dan op drukke busroutes in de binnenstad. Men gaat er dus van uit dat de doorstroming (snelheid) van het verkeer op deze 70 km weg lager is dan een 30 km weg in de binnenstad. Een beetje vreemde keus uiteraard.

Alberts Scweitzerdreef met H.Dunantplein waar een flyover moet komen

Flyover

En dan kun je gaan speculeren over de motieven van deze keus. Zeker is dat op deze plek een flyover gepland staat. En de “noodzaak” daarvan wordt  aangetoond door deze berekeningen. Maar met een realistischer invoer is die noodzaak er niet. En dit is precies hetzelfde wat er gebeurde bij de flyover over het 24 oktoberplein. De situatie wordt slechter voorgesteld dan hij is. Met flyover neemt de stagnatie af en dus wordt de luchtkwaliteit beter. Zo worden de geesten rijp gemaakt voor een onnodig dure maatregel. En dat daardoor ook te verwachten valt dat het verkeer toeneemt ontkent men glashard.

Comments are closed.