Utrecht op de kaart gezet

Utrecht is de smerigste plek (en stad) van Nederland, zo blijkt uit het overzicht overschrijdingsdagen van de gemeten fijnstof concentraties in Nederland. Utrecht spant na ruim 2 maanden de kroon met 13 overschrijdingsdagen. Overschrijdingsdagen zijn dagen waarop er een daggemiddelde fijnstof concentratie gemeten is van meer dan 50 microgram per kubieke meter lucht.

meetstation met de meeste fijnstof overschrijdingen van Nederland (K de Jongweg)

Eigen fijnstof eerst

Medewerkers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) wijzen er maar al te graag op dat veel fijnstof door de wind geïmporteerd wordt vanuit het buitenland. En daarom zouden onze fijnstofmetingen te hoge waarden aangeven. Nu er in het centrum van het land (Utrecht) nu juist de meeste overschrijdingsdagen worden gemeten blijkt dit argument niet houdbaar.

Comments are closed.