DHV rapportje (3)

In het DHV rapport naar de onderzoekgegevens van de Monitoringstool staat op pag 4: “In opdracht van de gemeente Utrecht heeft DHV –in het kader van de monitoring NSL 2011- een onafhankelijk onderzoek uit gevoerd naar de betrouwbaarheid en de openbaarheid van de invoergegevens van de luchtkwaliteitberekeningen.” Maar hoe onafhankelijk is DHV nu eigenlijk ? Zeker is dat DHV jaarlijks voor vele tienduizenden, zo niet honderdduizenden, euros aan opdrachten binnenkrijgt van de gemeente Utrecht. En een goede klant stoot je liever niet voor het hoofd.

Ons kent ons

Daarnaast is het zo dat dit wereldje een hoog “ons kent ons” gehalte heeft. Zo wil het geval dat de schrijver van de offerte van het onderzoek (tevens projectleider) en de ambtenaar aan wie de offerte gericht is, elkaar (goed?) kennen. Ze hebben beiden op het toenmalige Ministerie van VROM gewerkt aan de optuiging van het NSL.

Comments are closed.