DHV rapportje (1)

Na enkele maanden van een “afrondende fase” is dan eindelijk het DHV rapportje vrijgegeven over de invoergegevens van de Monitoringstool luchtkwaliteit. Wethouder Lintmeijer hoopte dat met dit onderzoek de discussie over de kwaliteit van de invoergegevens definitief ten einde zou komen. Het tegendeel lijkt nu eerder het geval. Voorzover het rapportje een oordeel geeft, heeft dat oordeel vooral niet betrekking op de invoergegevens van de Monitoringstool maar op een -niet openbare- “Excelsheet”. (Deze “Excelsheet” wordt handmatig, en dus met de nodige fouten, overgezet in een standaardinvoerbestand van de Monitoringstool.) Voor de rest, waaronder de verkeersintensiteiten en doorstroming van het verkeer, beoordeelt men slechts de “plausibiliteit”. Zelfs reeds beschikbare verkeerstellingen zijn door DHV niet in het onderzoek betrokken.

Transparantie

DHV neemt de gemeente wel de maat met betrekking tot transparantie. Het onderzoek zelf is echter allerminst transparant. Zo geeft men bijvoorbeeld niet de lijst van 52 beoordeelde punten met een opgave per rekenpunt van hoe men de invoergegevens heeft beoordeeld. Het onderzoek is hierdoor totaal oncontroleerbaar.

Percenteren

Opmerkelijk is dat men een steekproef heeft genomen van 52 locaties. En als resultaten rollen daaruit vooral oneven percentages. Bijvoorbeeld “niet correct” 1%. Voor de niet rekenaars onder de lezers: dat kan niet omdat elk rekenpunt 2% (1,92%) van het geheel uitmaakt.

1 comment

  1. Olivier zegt:

    Inderdaad. Echt veel wijzer zijn we niet geworden. Het rapport wekt bij mij ook alleen maar vragen op. Enkele voorbeelden: (over verkeersintensiteiten) Het verloop van de verkeersstromen komt overeen met de intuïtieve verwachtingen. Intuïtief? Is dat een wetenschappelijk antwoord? En: Buiten de binnenstad worden bussen gemodelleerd samen met het overige verkeer. De onderliggende keuze hiervoor is onvoldoende gemotiveerd, maar na een mondelinge toelichting van de gemeente voldoende helder geworden (DHV). Vervolgens staat niet vermeld wat die mondelinge toelichting was. Over vekeersprognoses: deze zijn plausibel; een volledige beoordeling valt niet binnen het onderzoek… Dus?

    Enkele zaken zijn wel duidelijk: Bussen rijden volgens de rekenmethode van de gemeente altijd door (een congestiefactor 0; ze hebben dus altijd ‘groen’). De onderschatting van luchtvervuiling die zo optreedt wordt volgens de gemeente gecompenseerd met een overschatting voor het overige verkeer. DHV adviseert om wel degelijk een congestiefactor voor bussen toe te kennen, maar verwacht hierdoor geen extra knelpunten (ik geloof dat Utrecht Anders hier heel anders over denkt, toch?).

    En het belangrijkste: De excelsheet van de gemeente (die letterlijk maar door een paar mensen binnen de gemeente wordt begrepen; dat ziet het DHV als behoorlijk risico) past gewoonweg niet bij het GIS systeem van de Monitoringstool. Het is beter dat er meteen met een GIS systeem wordt gewerkt, zodat er geen fouten meer optreden door handmatige of zelfs modelmatige vertaalslagen. Ik begrijp wel dat dat niet meteen morgen geregeld kan worden; maar het zou fijn zijn als dit wel ergens de komende jaren wordt geregeld. Het zou de transparantie vergroten.