EU fijnstofnorm fors overschreden

Sinds dit jaar geldt volgens de EU-norm een maximum van 35 dagen per jaar waarop de concentratie fijnstof hoger mag zijn dan 50 microgram. Het jaar is nog niet om en er zijn door het RIVM aan de Kard. de Jongweg nu al 42 overschrijdingsdagen geteld.
De gemeente berekent voor deze lokatie, ( KdJ/v4) na correctie voor afstand, 19 overschrijdingsdagen in 2011. Dat is nu al ruim het dubbele. Als dat voor alle berekende punten geldt zijn er dus een groot aantal locaties in Utrecht waar de fijnstofnorm dit jaar wordt overschreden. Begin dit jaar stelde het stadsbestuur nog in antwoord op schriftelijke vragen: “Het is al enige tijd duidelijk dat in 2011 voldaan zal worden aan de grenswaarde voor fijn stof (PM10).” Over het aantal overschrijdingsdagen werd niets gemeld.

apparaat waarmee roet, een ultrafijnstof, wordt gemeten (foto:GGD Amsterdam)

1 gedachte op “EU fijnstofnorm fors overschreden

  1. O. Beens

    Ik ben ook erg geschrokken van het aantal overschreidingsdagen van de fijnstofnorm, niet alleen in Utrecht, maar bij 9 van de 16 RIVM meetstations op straatniveau, met nog een maand te gaan. Helaas zullen de overheden zich nog kunnen verschuilen achter de ruimere normen die nog gelden tot 11 juni 2011; de norm ligt voor de eerste helft van 2011 nog op 75 microgram fijnstof over 24 uur. Voor de K. de Jongweg geldt daarom: 45 overschreidingsdagen min 17 dagen uit de eerste helft van 2011 (tussen de 50 en 75 microgram) geeft 28 overschreidingsdagen. Daardoor zullen de officiële normen misschien wel gehaald worden. Maar voor 2012 zal het een moeilijke opgave worden zonder aanvullende maatregelen. Hopelijk gaan de politici meer doen dan alleen maar hopen op gunstig weer!

    O. Beens (Kracht van Utrecht)

Reacties zijn gesloten.