DigID fraude met Upascoupons

Het bleek kinderspel om met een beperkt aantal gegevens van willekeurige mensen belastingtoeslagen te incasseren.  Het enige wat je hoeft te weten is een naam, sofinummer (nu burgerservicenummer) en geboortedatum. Ook de gemeente Utrecht werkte hier willens en wetens aan mee.

U-pas coupon

Het U-pasbureau geeft aan Utrechters met een minimum inkomen een U-pas en jaarlijks een aantal coupons waarmee korting kan worden verkregen bij winkels, kappers, zwembaden etc. Op deze coupons staan precies deze 3 gegevens waarmee de fraude kan worden gepleegd.  Door het U-pasbureau worden jaarlijks ca 300.000 van deze coupons verspreid. Deze coupons gaan een eigen leven leiden en kunnen zo misbruikt worden voor onder andere deze vorm van identiteitsfraude.
Bovendien is hetgeen op de U-pascoupons staat strijdig met artikel 11 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).