Hybride bussen

Niet toevallig kondigt het BRU een dag voor de gemeenteraadsverkiezingen aan over te stappen op hybride bussen. Daarmee is echter ook nog niet gezegd dat ze er ook echt gaan rijden. In feite is dit zelfs oud nieuws in een nieuw jasje. Het BRU heeft in 2006 ook al eens besloten dat er in 2010 hybride bussen zouden komen, maar die zijn er dus nog niet. Of ze er dan in 2012 zullen komen is ook nog allerminst zeker. Het is nog maar de vraag of er een busmaatschappij is die wil investeren in hybride bussen tegen de nog op te stellen concessievoorwaarden (lees: wat schuift het).

TNO advies

Ook is er nog een (concept) TNO advies uit 2009 waarin staat dat er, naar de toenmalige stand der techniek, uitsluitend gekozen kan worden voor aardgasbussen om de normen voor luchtkwaliteit in 2015 te halen. Het is nog afwachten of de beoogde hybride bussen schoner zijn dan aardgasbussen.

bericht DNU
bericht AD/UN
prijs voor hybride bussen al in 2007 toegekend.

Comments are closed.