Categoriearchief: privacy

Gemeente vraagt ten onrechte om BSN

Als je bij de gemeente Utrecht bijvoorbeeld een parkeervergunning aanvraagt of een bezwaarschrift wil indienen dan vraagt de gemeente standaard om je burgerservicenummer (BSN). Dat is echter niet toegestaan. Overheden mogen alleen om het BSN vragen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het verzoek en de betreffende wetgeving dat voorschrijft.
Voor het aanvragen van een parkeervergunning geldt slechts een lokale verordening en dat is geen wet. Voor het indienen van een bezwaarschrift geldt de Algemene Wet Bestuursrecht en daarin staat niet dat het bij het indienen van een bezwaar noodzakelijk is om het BSN op te geven.
Hierdoor handelt de gemeente in strijd met artikel 46 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dat je BSN te pas en te onpas door de gemeente wordt opgevraagd vergroot het risico dat dit BSN in verkeerde handen komt. Onzorgvuldig gebruik van het BSN brengt daarom privacyrisico’s met zich mee. Bijvoorbeeld misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude.

UPDATE: het lijkt er op dat de gemeente eea heeft aangepast. Overigens ging de gemeente hiermee al eerder de fout in.