Categoriearchief: houtrook

Van Hooijdonk informeert raad onjuist

Tijdens de commissievergadering van 18 maart 2021 heeft wethouder Lot van Hooydonk de gemeenteraadsleden onjuist geinformeerd over de gang van zaken rond de vergunningverlening van een grote pelletkachel aan de Herculeslaan (Kromhout). Deze pelletkachel wordt gestookt met pellets die gemaakt zijn van houtige biomassa. Van Hooydonk beweerde namelijk zeer stellig dat de gemeente geprobeerd heeft de pelletkachel tegen te houden. De gemeente zou er zelfs voor geprocedeerd hebben en dat verloren hebben. Maar niets is minder waar.
De gemeente heeft na de aanvraag gewoon de vergunning verleend. Er waren ondermeer door omwonenden zienswijzen ingediend over luchtverontreiniging en de onwenselijkheid van het verbranden van biomassa. Deze zienswijzen zijn terzijde geschoven.
Daarna is er nog een bezwaarschrift bij de gemeente ingediend. Bezwaar is door gemeente binnen enkele dagen na de hoorzitting verworpen.
Nu ligt het bij de rechtbank en komt binnenkort op zitting. Hierbij is de gemeente dus helemaal niet in de positie om bezwaar te maken tegen de vergunning maar als vergunning verlener verdedigt de gemeente juist het besluit om de vergunning wel te verlenen.

Politieke doodzonde

Normaal geldt het onjuist informeren van de raad als een politieke doodzonde en betekent aftreden.

UPDATE 1: 1 april (geen grap) is er een zitting geweest in de rechtbank over dit beroep tegen de pelletkachel.
Daarin heeft de ambtenaar van Juridische Zaken verklaard dat Van Hooijdonk zich vergist heeft door de gemeenteraad te vertellen dat de gemeente wel geprobeerd heeft de vergunning tegen te houden.
UPDATE 2: Van Hooijdonk erkent per brief (d.d. 26 april 2021) de gemeenteraad onjuist te hebben geïnformeerd

Houtrook verdubbelt fijnstof concentratie

In januari 2018 is er gedurende 18 dagen in Zuilen een fijnstofmeting uitgevoerd. De fijnstofmeter was opgesteld in een buurt met meerdere houtkachels binnen een straal van ca 50 meter. Vervolgens is er een vergelijking gemaakt met de gevalideerde meetresultaten van de RIVM meetstations in het Griftpark en de Kardinaal de Jongweg. Daaruit is gebleken dat in Zuilen, ten opzichte van de beide RIVM stations, gemiddeld over de hele periode een 2 keer hogere concentratie aan PM 2,5 is gemeten.Zuilen3

klik hier om grafiek als pdf te downloaden

Maar eigenlijk is het nog veel erger. Er is een achtergrondconcentratie fijn stof die van buiten de stad komt aanwaaien. Dat is ongeveer de concentratie zoals deze in het Griftpark (11,8) wordt gemeten.  Daar bovenop komt het fijnstof dat in de stad wordt geproduceerd. Bij de Kard. de Jongweg was dat 1,6 microgram per m3. Maar in Zuilen was dat 10,8 microgram, bijna 7 keer zo veel als langs de Kard. de Jongweg.
In de wintermaanden kun je dus nog beter pal op de Kard. de Jongweg wonen dan in een buurt met meerdere houtkachels.
En, ter vergelijking, het maximale door DHV/TNO in 2013 berekende effect* van de milieuzone op de concentratie PM 2.5 bedraagt minder dan 0,24 microgram per m3. Het effect van een paar houtkachels in je buurt is dus erger dan 45 keer het positieve effect van de milieuzone.

*Op pag. 17 staat de berekende PM10 reductie (pakket A12 + Axx).  PM 2,5 is een onderdeel van PM10. De berekende reductie van PM 2,5 is dus altijd lager dan de berekende PM10 reductie. De PM 2,5 reductie is door DHV/TNO niet apart berekend. Echter volgens dit rapport is de PM10 reductie als gevolg van de milieuzone ca 50% lager dan DHV/TNO berekend heeft. Dat zou betekenen dat het effect van een paar houtkachels zelfs 100 keer groter is dan het positieve effect van de milieuzone.